روستاي نغندر مشهد

ادرس روستاي نغندر مشهد

عکس های روستاي نغندر مشهد

مسیر روستاي نغندر مشهد

تور مشهد

نگاهی به جاذبه هی گردشگری مشهد
روستاي نغندر از توابع بخش طرقبه و در فاصله ۱۰ كيلومتري آن واقع شده است . اين روستاي سرسبز و آباد با چشم اندازهاي طبيعي شگرف در دامنه هاي شمالي بينالود قرار گرفته است .
نقندر دهی است از دهستان بخش طرقبه شهرستان مشهد، در ۱۲هزارگزی شمال غربی طرقبه ، در منطقه کوهستانی معتدل هوائی واقع است و ۱۷۴۵ تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ، محصولش غلات و بنشن ، شغل اهالی زراعت و مالداری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹).